Alle aksjeselskap er pliktige til å føre en oppdatert aksjebok. Dette skal rapporteres til aksjonærregisteret i januar hvert år. BizBot sørger for at du hele tiden har en oppdatert versjon og at denne er rapportert inn med en gang det har forekommet endringer. 

En aksjebok skal ikke bare vise dagens aksjonærstruktur, men også vise tidligere versjoner hvis det har forekommet endringer. BizBot lagrer all informasjon slik at det er enkelt å hente frem eldre utgaver av aksjeboken. 

Fant du svaret?