En kapitalutvidelse eller aksjeemisjon, foregår ved å øke antall aksjer i et aksjeselskap. Disse aksjene selges til eksisterende eller nye aksjonærer. Således får aksjeselskapet inn mer kapital. 

For å gjennomføre en emisjon må det gjennomføres et styremøte og ekstraordiær generalforsamling, som vedtar rammene på kapitalutvidelsen. EOG skal ta stilling til størrelse, antall aksjer og potensielle nye investorer. 

BizBot har laget en plattform der alle disse formaliteten skjer automatisk. Selskapet trenger å finne nye aksjonærer selv, ellers skjer alt av papirarbeid og registereringer på plattformen. 

Fant du svaret?