Et selskap oppstår som juridisk enhet, når du binder sammen aksjekapital og stiftelsesdokument. I følge norsk lov må et aksjeselskap bestå av minimum 30.000 kroner i aksjekapital. Du bestemmer selv hvor mange aksjer du fordeler denne aksjekapital på. Det kan være 30.000 aksjer av 1 krone per stykk, eller 3 millioner aksjer av 1 øre. Så lenge totalsummen er minimum 30.000 kroner på stiftelsestidspunktet.

Innskuddet må du få bekreftet av en bank for at det skal være gyldig. 

Utvider du aksjekapital ved en emisjon, legges de nye aksjene på de gamle. 

Hvis din aksjekapital er 30.000 kroner, men du trenger nye 100.000 kroner til drift av selskaper, kan du trykke opp nye aksjer og selge disse til investorene. Prisen er det du og investorene som bestemmer, og vil ha betydning for eierandelene i etterkant.

Fant du svaret?