En styreleder fastsetter dagsorden for styremøter og er den personen som sørger for at møtene blir avholdt etter statutter og ordensregler. Et styremøte har ulike regler for dagsorden, møterett og innkalling som må være overholdt for at styrevedtak skal være godkjente. 

Styreleder velges av generalforsamlingen er alle aksjonærene har møte og stemmerett. 

Fant du svaret?