Generalforsamlingen, som avholdes minimum en gang i året, er et aksjeselskaps øverste myndighet. Alt som blir bestemt av generalforsamlingen er resten av selskapets organer som ledelsen, styre og ansatte pliktige til å etterkomme. 

Loven krever at det avholdes en generalforsamling senest seks måneder etter at årsregnskapet er ferdig. Der skal årsregnskapet og årsberetningen godkjennes, samt forslag om utbytte behandles. 

Alle generalforsamlinger unntatt denne årlige, blir betegnet som ekstraordinære. Bedriftstyre kan vedta å avholde en ekstraordinær generalforsamling. Alle aksjonærer har en ufravikelig rett til å møte i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig. 

Fant du svaret?