En statlig forvaltningsetat som utvikler og driver Norges viktigste registre og elektroniske løsninger. Brønnøysundregistrene har forvaltningsansvaret for de offentlige internettportalen Altinn. 

Brønnøysundregistrene består av mange ulike registre, blant annet; Foretaksregisteret, Jegerregisteret, Lotteriregisteret, Løsøreregisterert, Regnskapsregisteret, Ektepaktregisteret. Det mest relevante for næringslivet er enhetsregisteret og foretaksregisteret. 

Fant du svaret?