1. På forsiden av BizBot kan du enkelt trykke på "login" og registrere deg med ditt mobilnummer.  

  2. Når du har logget inn må du definere roller og tilknyttede personer. Dette vil danne grunnlaget for rettigheter på et senere tidspunkt. Alt dette kan forandres fortløpende ved å endre i sammensetning og roller inn på dashboard.

  3. Etter rollefordelingen vil du bli spurt om den siste utgaven av aksjeboken. Norske aksjeselskap er forpliktet til å levere aksjonærregisteroppgaven en gang i året, men kan ha fortløpende endringer i løpet av perioden. Nå har du muligheten til å legge inn siste versjon hos BizBot, som du kan dele med relevante personer. 

  4. På slide nummer 4 har du muligheten til å oppdatere kontaktinformasjonen din. I utgangspunktet er telefonnummer og email skjult for allmenheten, men du kan velge selv å vise dette hvis du f.eks driver salgsvirksomhet. 

  5. Dashboardet gir deg en enkel oversikt over aksjene, roller og annen relevant inforamsjon. Her finner du også innkallelse til generalforsamlinger, styremøter og aksjonæravtaler. Disse lagres som PDF filer etter at BizBot har automatisk generert dem etter behov

Fant du svaret?