If your company has external admins and you want to revoke access to any of them, here are the steps to do so:

1. From your company dashboard, click Settings > External admins from the left-hand side navigation menu.

2. Fra listen over eksterne administratorer klikker du på pilen som tilsvarer e-posten til den eksterne administratoren.

For hver ekstern bruker kan du angi tilgang til enten Admin eller Viewer. Hvis du vil slette en ekstern administrator, klikker du på Slett-ikonet.

Fant du svaret?