Partner support

Partners can find relevant info here

E A
13 artikler i denne samlingen
Skrevet av Eteri Ayvazyan og Anndy Macaraeg

Slik får du tilgang til aksjeboken din

Her er stegene for å få tilgang til aksjeboken
A
Skrevet av Anndy Macaraeg
Oppdatert for over en uke siden

How to access your captable

Steps to access captable
A
Skrevet av Anndy Macaraeg
Oppdatert for over en uke siden

Regular User: Sending AR Report

Steps on how to send the report to Altinn
E
Skrevet av Eteri Ayvazyan
Oppdatert for over en uke siden

How to Add a New Group / Subgroup

Adding a new group/subgroup
E
Skrevet av Eteri Ayvazyan
Oppdatert for over en uke siden

How to add a new member

Adding a new member
E
Skrevet av Eteri Ayvazyan
Oppdatert for over en uke siden

How to onboard, edit and delete a company

Actions with the company
E
Skrevet av Eteri Ayvazyan
Oppdatert for over en uke siden

How to add a new company

Add a new company
E
Skrevet av Eteri Ayvazyan
Oppdatert for over en uke siden

How to change group name

Edit a group
E
Skrevet av Eteri Ayvazyan
Oppdatert for over en uke siden

How to search for group, company or member

Searching
E
Skrevet av Eteri Ayvazyan
Oppdatert for over en uke siden

BDO Admin: How to Create Transactions

CREATE A TRANSACTION
E
Skrevet av Eteri Ayvazyan
Oppdatert for over en uke siden

How to reach partner groups

Reaching partner groups
E
Skrevet av Eteri Ayvazyan
Oppdatert for over en uke siden

BDO Admin: Sending a Report To Altinn

COMPANY ONBOARDING
E
Skrevet av Eteri Ayvazyan
Oppdatert for over en uke siden

BDO Admin: Sending a Report To Altinn

AUTHORIZATION
E
Skrevet av Eteri Ayvazyan
Oppdatert for over en uke siden